SMERNICE!

  • V areáli počas výcviku aj v čase prestávok treba dodržiavať pokyny výcvikára, najmä počas obrany!
  • Pes nemôže byť pustený na voľno vo výcvikovom stredisku z bezpečnostných dôvodov bez dovolenia výcvikára.
  • Za škody spôsobené psom zodpovedá majiteľ psa.
  • Pes prichádza do areálu zaočkovaný (aj proti kotercovému kašľu), odčervený a na vodítku.
  • V areáli treba udržovať poriadok a čistotu.
  • Ďakujeme!