SMERNICE!
Sem vložte podnadpis

  • V areáli cvičiska počas výcviku aj v čase prestávok treba dodržiavať pokyny výcvikára, najmä počas obrany!
  • Pes nemôže byť pustený na voľno vo výcvikovom stredisku z bezpečnostných dôvodov bez dovolenia výcvikára.
  • Za škody spôsobené psom zodpovedá majiteľ psa.
  • Pes prichádza na cvičák zaočkovaný (aj proti kotercovému kašlu), odčervovaný a na vodítku.
  • V areáli cvičiska treba udržovať poriadok a čistotu.
  • Na výcvik sa prichádza o 10 min. skôr.